Tarım İl Müdürlüğü

Büyüt Küçült

Sektörel Yapı

TARIMIN SEKTÖREL YAPIDAKİ DURUMU

 Kocaeli yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en küçük illerinden biri olmakla birlikte Ülkenin  sanayi üretimi içinde, %14,7’lik üretim payı ile sanayileşme hızı bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biri durumundadır. Kocaeli İli sınırları içerisinde tarım yapılmasına rağmen ekonomiyi yönlendiren sanayidir.
 

 

Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayi içindeki üretim payı %13’lere ulaşmıştır. İl merkezinde verimli ovaların büyük bir kısmı sanayi kuruluşlarına ve yerleşim sahalarına kayması nedeniyle verimli topraklar tarım arazisi olmaktan çıkmıştır.